? نقطه سر خط! - انسان وتضادهایش
زمان ثبت : دوشنبه 16 اسفند 1389 در ساعت 05:55 ~ چاپ مطلب
نویسنده : ابوالفضل

عنوان : نقطه سر خط!


توبه:

ای کاش آن نیرو را در خود میافتم که بگوید : نقطه , سرخط !
EmamHadi