? شعری زیبا - انسان وتضادهایش
زمان ثبت : شنبه 9 مهر 1390 در ساعت 23:21 ~ چاپ مطلب
نویسنده : ابوالفضل

عنوان : شعری زیبا


می نویسم باز می گیرم قلم

در میانِ دست و انگشتان خود

می نویسم از شماهائیکه من ،

دوست دارم با تمامِ جانِ خود


شاعر مریم تارانEmamHadi