? موسیقی سامی یوسف برای جوانان مصری - انسان وتضادهایش
زمان ثبت : سه‌شنبه 19 مهر 1390 در ساعت 19:57 ~ چاپ مطلب
نویسنده : ابوالفضل

عنوان : موسیقی سامی یوسف برای جوانان مصری


آهنگ زیر متن موسیقی سامی یوسف با عنوان "من امید شما هستم" می باشد.

همیشه افسوس نداشتن یه خواننده فارسی زبان می خورم که واقعا عامه پسند باشه و درد مردم داشته باشه!متن کامل ترجمه موسیقی سامی یوسف

برای جوانان مصری به مناسبت انقلاب و آغاز بیداری اسلامی


You are the hope for our globe

شما امید دنیای ما هستید


Don’t give up nor despair

There’s nothing you can’t repair

نا امید و مایوس نشوید چون چیزی نیست که شما نتوانید تغییر دهید 


You can change this world to a better world

With your souls, with your souls

با جان و روحتان می توانید این دنیا را به جهانی بهتر تبدیل کنید


Do not harm me, I am your truth

Do not kill me, for I’m your youth

من حقیقت تو هستم پس به من اسیب نرسان

من جوان شما هستم پس مرا نکش


I am your hope, I am your truth

I’m your faith, I’m your youth

من امید شما هستم  - من حقیقت شما هستم

من ایمان شما هستم  - من جوان شما هستم

قسمت عربی

بالقول والعمل انتم امل

یا کلمات و کارهایتان شما امید ما هستید

سلمهم یا رب  سلمهم یا رب

پروردگارا به آنها صلح عطا کن

بالعلم والقلم  یدفع الالم

با دانش و  قلمت دردهایشان را برطرف کن

لاتنسی انا ضمیرک لاتنضی انا شبابک

فراموش نکن من  وجدانت  هستم  مرا مکش چون جوانت هستم


موزیک، تنظیم و تولید: سامی یوسف 

متن شعر: دکتر ولید فیتیحی 


متن و ترجمه از سامی یوسف موزیک +
EmamHadi