? همه را به یک وجب... - انسان وتضادهایش
زمان ثبت : شنبه 31 اردیبهشت 1390 در ساعت 00:33 ~ چاپ مطلب
نویسنده : ابوالفضل

عنوان : همه را به یک وجب...


چه کسی تمام پادشاهان را از من می خرد؟

همه شاهان و همه رهبران عرب را

همه را به یک وجب از خاک فلسطین اشغال شده می فروشم

چه کسی اعلی حضرت و ولیعهد را از من می خرد؟

به بوی عطر پرتقال یافا، به پوست پرتقال آن ها را می فروشم!
EmamHadi