? به من ربطی ندارد ... - انسان وتضادهایش
زمان ثبت : سه‌شنبه 30 فروردین 1390 در ساعت 23:09 ~ چاپ مطلب
نویسنده : ابوالفضل

عنوان : به من ربطی ندارد ...


موشی درخانه تله موش دید ، به مرغ وگوسفند و گاو خبرداد همه گفتند:

تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد ...

ماری درتله افتاد و زن خانه راگزید ،

از مرغ برایش سوپ درست کردند ،

گوسفند را برای عیادت کنندگان سربریدند ،

...گاو را برای مراسم ترحیم کشتند و

تمام این مدت موش درسوراخ دیوار مینگریست و میگریست .....


منبع
EmamHadi