? انسان یا آدم؟؟ - انسان وتضادهایش
زمان ثبت : شنبه 20 تیر 1388 در ساعت 21:41 ~ چاپ مطلب
نویسنده : ابوالفضل

عنوان : انسان یا آدم؟؟


انسان یا آدم؟
آدم یا بشر؟
بشر یا موجود؟
موجود یا حیوان؟
حیوان یا شکم؟
شکم یا عقل؟
عقل یا احساس؟

کاش میشد فکر نکرد!
کاش میشد انسان نبود!
کاش میشد پوچ بود...

اما نه...
نمی توانم!
من انسانم و به حکم انسان بودن،
به حکم داشتن عقل،
به حکم داشتن دل و گوهری به نام وجدان!
نمی توانم...
از خویش نمی توانم فرار کنم.به کجا بروم؟
به کجا می توانم بروم؟...


کاشکی میشد تو زندگی، ما خودمون باشیم و بس

            تنها برای یک نگاه، حتی برای یک نفسEmamHadi