? نومیدی مطلق؛ یقینی زلال و آرام بخش - انسان وتضادهایش
زمان ثبت : یکشنبه 10 خرداد 1388 در ساعت 11:14 ~ چاپ مطلب
نویسنده : ابوالفضل

عنوان : نومیدی مطلق؛ یقینی زلال و آرام بخش


نومیدی هنگامی که به مطلق می رسد یقینی زلال و آرام بخش می شود.

چه قدرت و غنائی است در ناگهان هیچ نداشتن!

اضطرابها همه زاده ی انتظارها است.

هیچ گودئی در راه نیست. در این کویر فریب سرابی هم نیست. جاده ها همه خلوت،راه ها همه برچیده و چه می گویم؟ هستی گردوئی پوک!

به انتهای همه ی راه ها رسیده ام، جهان سخت فرتوت و ویرانه است. چه کنم؟؟

قسمت پایانی "هبوط در کویر" ، شریعتیEmamHadi