? اگر می خوانم،می جویم و ... - انسان وتضادهایش
زمان ثبت : یکشنبه 10 خرداد 1388 در ساعت 10:59 ~ چاپ مطلب
نویسنده : ابوالفضل

عنوان : اگر می خوانم،می جویم و ...


اگر می خوانم،می جویم،می یابم و می گویم،

انگیزه ام دردی است که ریشه در جانم دارد.

و اگر از اینهمه سر بتابم، درد با جان یکی شده ،خواهدم کشت.

بیماری مرگ آوری هست که به تاریخ ، فرهنگ ، مذهب و مردممان هجوم آورده است و یک لحظه غفلت همه چیز را نابود خواهد کرد.

این است که آرام نمی یابم، چرا که درد شدیدتر از آن است که فرصت آرامشی دهد

و بیماران، به مرگ نزدیک تر از آن که بتوان به خوشایند و بدآیند دیگران اندیشید...EmamHadi